Thede Palm och teutoniska träd


till index

EnigmaEnigmaEnigma

Eftersom den forskning som Thede Palm utförde inom germansk religionshistoria, och då främst rörande heliga träd och lundar, har varit svår att få tag på så gör jag en insats här. Om ni missat Thede Palm helt så kan jag rekommendera biografin "Thede Palm - Några studier till T-kontorets historia" som utkom 1999 och har nytryckts av bland annat Svensk militärhistoriskt bibliotek.


Palms doktorsavhandling om Vendiska kultplatser. En genomgång av beskrivningarna av bland annat kulten på Rügen i Arkona. Avhandlingen är skriven och publicerad i Lund vilket relaterar till historien det med. Detta då "Er liess deshalb bei dem Erzbichof Asker in Lund anfragen - die Rugianer waren nämlich archipiscopo Danorum Subjecti. Missionen som krossade den Vendiska hedendomen och dess flerhövdade gud, Svantevit kom således från Danmark och ärkebiskopssätet i Lund.

Avsikten med dessa studier har varit att klarlägga olika aspekter på begreppet trädkult, detta precis så långt som de torftiga källorna tillåta.