Digisin/Digizinetill index


FanCopier

Jag har samlat på mig en massa zines-fansin-andra trycksaker et cetera under åren. Vissa av dem kan faktiskt vara intressanta även idag. Ockult tidskrift utgiven i Göteborg 1990? Ett zine för Krishna-core chicks från anno dazumal (1994 typ)? Pre-Internet var också fullt av stollar, även om många idag försöker mena motsatsen. Och stolleria är inte alltid negativt. :) Mer kommer laddas upp över tid över tid - håll till godo så länge med detta.
Sjätte Moralen


MöckelnBruksgården

Nittiotalszine från Degerfors. Mer ett alternativkultur/humor-zine än ett renodlat punkzine (inte hordvis med recensioner etc). Trycktes i någonstans mellan 50-100 exemplar per nummer och sålde alltid dyng-slut. Vissa nummer fick tryckas mer än en gång. Moralen trycktes gratis på olika skolor och senare på en kopiator som vi lyckades mygla oss till. Ett tiotal prenumeranter fanns spridda över landet. Originalen och restlagret förstördes senare i en brand på Bruksgården i Degerfors..